Vad är distansritt?

 

Att fullfölja är att vinna

Distansritt är en uthållighetstävling där man rider en bestämd sträcka på tid.

Det finns olika nivåer och klasser inom distansritt och distanserna är från 40-50 km upp till den längsta distansen som är 160 km. Distansritt går ut på att visa hästens uthållighet och snabbhet, men även ryttarens förmåga att bedöma hästens tempo och på bästa sätt visa att man kan ta sig fram i skog och mark. Tävlingarna rids genom alla olika typer av terräng på en markerad bana.

 

Alla hästar av alla raser och storlekar är välkomna att tävla i distansritt, bara de har fyllt fem år om de ska debutera i Clear Round och sex år för tävlingsklasserna.

En tävling innehåller flertalet veterinärkontroller där veterinären kontrollerar hästens puls, andning och kondition. Visar hästen tecken på överansträngning, utmattning, rörelsestörning, muskeltrötthet eller andra anmärkningar som äventyrar hästens hälsa utesluts ekipaget.


Alla tävlar på samma premisser oavsett kön, ålder eller hästtyp.


Du rider i den utrustning som passar dig och din häst, bom eller bomfri sadel bett eller bettlöst ( tyglar ska vara fästa på vardera sida om huvudet)

Vanligt är att färgmatcha väl samt att ha biothaneträns i sin tävlingsfärg.

Regler hittar du i TR VI 


Distansrittens kärnvärden är:

  • Horsemanship
  • Uthållighet
  • Utmaning
  • Samspel
  • Naturlighet
  • Gemenskap


Att tävla i distansritt:

Du behöver ha grönt kort, godkänd vaccination enligt gällande vaccinationsbestämmelser inlagd i TDB på hästen, hästlicens, ryttarlicens och gul bok. 


Olika klasser

Prova på-klass är en klass mellan 12-30km som erbjuds på en riktig tävlingsdag med riktiga veterinärer, max- och mintid gäller (gul bok ej obligatorisk)

Clear round - på en clear round rider du 40-50km, max- och mintid gäller

Tävlingsklass kan vara mellan 50km upp till 160km, maxtid


För tävlingsklasser finns olika nivåer och man behöver kvalificera sig enligt TR VI (länk). När man börjar med distansritt måste man som ryttare rida 2 stycken clear round innan man får delta i tävlingsklass.


Anmälan till tävling sker i tävlingsdatabasen


Tävling steg för steg

Tävlingsplatsen är ofta förlagd på en äng, ett gärde eller på en anläggning. På tävlingsplatsen finns en veterinärgrind, ett viloområde, en start, en markerad bana, en ankomst, en snabbgroom, en intid, en uttid och en målgång. Nedan kan du läsa vad de olika punkterna innebär. 

När du ankommer till tävlingsplatsen skall du startanmäla dig och du får ett kuvert med nummerlapp i A4-format (som du ska sätta i din egna nummerlappsväst), ett veterinärkort som du skall ha med dig till alla besiktningar och en karta som du ska ha med dig ute på banan ifall du behöver titta på den. 


Förbesiktning

Innan du får starta behöver du förbesikta hästen, hästen bör vara framskrittad och skall endast ha huvudlaget du ska rida i på sig. Till förbesiktningen skall du ha med dig hästens gula bok som beställs på Svrf hemsida (länk), hästens pass och veterinärkortet. 

När du kommer in till veterinären ställer du upp hästen framför dig och veterinären gör sin besiktning, sedan ska du visa hästen i trav (ca 40 m bort och sedan tillbaka). Tänk på att inte hålla för hårt i hästens huvud, titta framåt och spring rakt. När du kommit dit du ska vända saktar du av till skritt, vänd sedan hästen gärna åt höger ifrån dig, ta några steg i skritt för att se till att hästen är rak innan du travar tillbaka. Om allt ser bra ut får du klartecken för start! 

På vägen ut kommer funktionär skriva ert startnummer på hästens rumpa på båda sidor.


Start 

I distansritt sker starten klassvis och i mass-start. 

Man har 15 minuter på sig att starta vilket möjliggör att man inte behöver starta i klunga


En markerad bana

Du rider olika färg på slingorna beroende på vilken klass du anmält dig till, kartan får du möjlighet att se i förväg och i ryttarmeddelandet kan du läsa vilka slingor du ska rida på tävlingsdagen. Banan kan vara av olika karaktär ute i det civila samhället och du är skyldig att följa trafikregler. Den markerade banan har skyltar du ska följa som sitter på din högra sida i banans riktning.


Ankomst

När du ridit färdigt din aktuella slinga ankommer du tillbaka till tävlingsplatsen och når då ankomst. Här får du en lapp med din ankomsttid (från ankomst till intid får det ta max 20 minuter)


Snabbgroom

snabbgroomen har du själv ställt ut innan start på den yta som arrangören bestämt är snabbgroom.

Saker som är bra att ha i snabbgroomen är kylhinkar, svampar, svettskrapa, sadelbock, handduk, täcke efter behov (och pulsmätare/stetoskop som din groom/hinknisse tar med dit när du är på ingång)

Steget mellan ankomst och intid kallas för snabbgroom, här plockar du av hästens utrustning, allt utom huvudlag sedan kyler du hästen med vatten om hästen har behov av det för att få hästens puls att gå ner till godkänd nivå för den klass du rider (detta står i propositionen). 


Intid

När du går in till veterinären passerar du intid, det är här din ridtid stannar och vid linjen skall du lämna den lapp du fick i ankomst till funktionär och sedan gå in till veterinären. 


Veterinärgrind

När du kommer in till veterinären ställer du upp hästen framför dig och veterinären gör sin besiktning, sedan ska du visa hästen i trav (ca 40 m bort och sedan tillbaka). Tänk på att inte hålla för hårt i hästens huvud, titta framåt och spring rakt. När du kommit dit du ska vända saktar du av till skritt, vänd sedan hästen gärna åt höger ifrån dig, ta några steg i skritt för att se till att hästen är rak innan du travar tillbaka. Om allt ser bra ut får du klartecken för att fortsätta tävlingen. Skulle hästen inte gått ner i puls är det tillåtet med en ompulsning, du går då ut från veterinären tillbaka till snabbgroomen och går sedan in när du är säker på att hästens puls gått ner (detta måste dock fortfarande vara inom 20 min från din ankomsttid).


Vila

Viloområdet hittar du på anläggningsskissen och om området inte är i anslutning till ditt släp ansvarar du själv för att ställa dit allt du behöver innan start. Mellan varje slinga är det obligatorisk vila, hur lång den är anges i propositionen för din klass. I vilan tas hästen om hand, äter och dricker. Utrustning görs rent och byts vid behov. Ryttaren går på toaletten och ser till att fylla på med mat och vätska.


Uttid

På ditt veterinärkort hittar du tiden för när du ska ut på banan igen. Du får inte ge dig ut innan angiven tid men får ge dig ut senare om du vill (se bara till att ha den tid du behöver för att rida nästa slinga inom maxtid). 


Målgång

När du ridit färdigt dina slingor för din klass kommer du slutligen till målgången, din ridtid stannar när du rider över mållinjen och även här får du en lapp med din tid och du går till snabbgroomen och plockar av hästens utrustning, allt utom huvudlag sedan kyler du hästen med vatten om hästen har behov av det för att få hästens puls att gå ner till godkänd nivå innan du går in till veterinären igen. Även mellan målgång till intid får det ta max 20 minuter och i mål är ingen ompulsning tillåten!