Vill du rida lag-SM 2024?

Lag-SM arrangeras under 2024 på SM-veckan i Västerås den 26/6 (OBS en onsdag). 


Lag-SM går över distansen 80 km och för att rida lag-SM behöver man kvalificera sig.

regler för lag-SM finns på svrf hemsida


Nerikes distansryttarklubb vill ju självklart ha så många representanter på plats som bara går!

Vi vill därför göra en satsning för alla er som är intresserade av att rida i lag! För att skapa gemenskap och laganda kommer intresserade ryttare därför att bjudas in till både avsuttna och uppsuttna träffar fram tills mästerskapet är. 


Vill du ingå i lag-SM truppen 2024?

Är ni ett ekipage som är intresserade av att delta i lag-SM?
Är du en ryttare som har häst tillgodo men inte kan rida själv?
Är du en ryttare utan häst, men som gärna vill vara med?

Vill du vara med som lagledare?


Skicka in ditt intresse om att bli en del av lag-SM truppen så vi kan ta hand om dig!

Medlemsskap 2024 skall vara löst när intresse skickas in


Skicka ett mail innehållande ditt och hästens/hästarnas namn

 • Vad är ditt mål med lag-SM?

Berätta! Är ni kvalade?

om inte:

Vad har ni kvar för att ha möjlighet att delta i lag-SM 2024?

Vilken plan har du för kvalificering?


Tillfällig kontaktperson

innan lagledare är utsedd är Sanna Wretling

Wretliiing@live.com

Lag-SM INFO!

På lag-SM står klubben för lag-avgiften och alla ryttare som ingår i truppen som slutfört sin kvalificering till lag-SM 2024 samt lagledare får egna lag-tröjor som klubben bekostar. 


Kvalbidrag

För dig som vill rida lag-SM och ingå i lag-SM truppen men har kval kvar att göra finns möjligheten att ansöka om kvalbidrag för den sista kvaltävlingen på 2* som innebär att du eller din häst blir färdigkvalade för lag-SM.

Kvalbidraget innebär att du kan få tillbaka 20% av startavgiften. Du kan bara ansöka om kvalbidrag om du ingår i lag-SM truppen och för max två kvalförsök. Du är vid ansökan såklart medlem och licensierad för Ndrk. 

Ansökan skickas till tillfällig kontaktperson eller lagledare när sådan finns. (betalas ut i efterhand under förutsättning att du kommit till start).


Boxbidrag

Eftersom förbesiktningen till lag-SM 2024 hålls dagen innan är uppstallning på tävlingsarrangörens stallar natten till tävlingen obligatorisk. Därför erbjuds alla våra ryttare som ingår i lag-SM truppen ett boxbidrag (oavsett om man blir uttagen i laget eller ej). Hur mycket boxbidrag klubben kan lämna beror på antal anmälda ekipage, dock lägst 200kr/ekipage (betalas ut i efterhand). 

Planerade träffar

4

FEB

Kick-off

När? 4/2 kl 16.00

Var? Hos Sanna, Vensätter Häggen 446 Hallsberg 


Alla som skickar in intresse att ingå i lag-SM truppen bjuds in till en kick-off där truppen har möjlighet att träffas och gemensamt planera hur resan mot lag-SM skulle kunna läggas upp.

Fika kommer finnas, anmäl dig till Sanna 070 921 14 05

Vad har vi för behov? Vilken stöttning kan klubben ge utifrån de behov som finns? Gemensamma träningar?


  6

  APRIL

  Gemensam träning

  När? 6/4 kl 11.00

  Var? Hos Sanna, Vensätter Häggen 446 Hallsberg 

  En gemensam träning där vi lär känna varandra som ryttare samt tränar på att rida i grupp. Tempot anpassas efter de som deltar. Efter träningen pratar vi om ritten vi gjort samt träffarna framöver och fikar tillsammans. 


   27

   APRIL

   Flobyritten

   De som kan, vill och har möjlighet rider 80km tillsammans på Flobyritten och tränar inför Lag-SM. 


    16

    MAJ

    Avsutten träff

    När? 16/5 Kl: 18.00 

    Var? Hos Sanna, Vensätter Häggen 446 Hallsberg

    Vi träffas för kvällsfika och umgänge där vi pratar inför Lag-SM och bollar idéer och tankar. 

    25

    MAJ

    Avsutten träff i Västerås

    När? 25/5 

    Var? i Västerås

    Avsutten träff i Västerås där vi tillsammans tittar på tävlingsområdet och delar av slingorna.  


     15

     JUNI

     Uppsutten träff med TEAM

     När? 15/6 Kl. 11.00

     Var? Hos Sanna, Vensätter Häggen 446 Hallsberg

     En gemensam träning med inslag från tävling där våra team möter upp längst med slingan för att träna gromstopp. Även veterinärgrind tränas med snabbgroom och erfaren ryttare som agerar "veterinär". Efter ritten fikar vi och samspråkar inför tävlingsdagen med Lag-SM

     Laget före jaget

     Laget ser tävlingen som en gemensam prestation och det individuella resultatet är inte det som är det primära när man rider i lag.  

     Att rida i lag innebär att man inte tävlar för sig själv utan att laget och klubben sätts främst. Vid en lagtävling är det klubben som har framgång eller motgång – inte den enskilde ryttaren. Detta innebär vidare att ryttaren genomför tävlingen utifrån den plan som lagledare gör och beslut fattas i samråd med lagledaren. Lagledaren ansvarar för helheten med bästa resultat i fokus och utifrån ekipagets individuella förutsättningar. 


     Uttagning 

     Lagledaren gör en preliminär laguttagning senast en månad före lag-SM och den definitiva laguttagningen görs sedan efter förbesiktning är gjord

     (blir du inte uttagen till lag startar du individuellt)


     Ryttare

     • Ryttare som anmält och accepterat att delta i lagtävling ställer sig till fullo bakom av lagledare gjord laguttagning
     • Ekipage bör vara lojal mot klubben och dess sponsorer samt gärna använda klubbkläder om möjligt
     • Förhinder meddelas i god tid till lagledaren
     • Ekipage ska vara beredd att starta även om laget inte är fullt. 
     • Anmäla till tävling samt vara i god tid på tävlingsplatsen, om gemensamt boende ordnas bör alla lagdeltagare bo på samma ställe
     • Viloområde sätts upp på samlad plats för hela laget och eventuella individuella startande för att skapa laganda. 
     • Visa gott horsemanship och gott uppträdande såväl mot lagkamrater, ledare och övriga medtävlande och att alltid sätta hästen och säkerheten i centrum.
     • Ser till att hästen bedöms vara i tävlingsmässigt skick.


     Lagledare 

     Vill du vara lagledare eller vet du någon som lämpar sig att vara lagledare 2024?

     som lagledare behöver man

     • Ha kunskap om distansritt och hur lagtävling går till (eller kunna ta till sig detta)
     • Har en samordnade roll inför tävlingen. 
     • Har den samordnande rollen under tävlingsdagen, ha koll på löpande resultat, sköter kommunikationen mellan teamen. 
     • Stötta ryttarna samt upprätta kvalificeringsplan tillsammans med de ryttarna som ska göra kval
     • Är den som gör laguttagningar
     • Kunna ansvara för och ta beslut under tävlingens gång med bästa resultat i fokus dock utifrån ekipagens individuella förutsättningar.
     • Bidrar med laganda 
     • Samordna minst två träffar med aktuella ryttare innan tävlingsdagen (med fördel både upp- och avsuttet)

      

     Lagledaren har ett förtroendeuppdrag som utses samt godkänns av styrelsen.