Poängsystem & medlemsförmåner

Poängsystem & medlemsförmåner


Förmåner för dig som är medlem i Nerikes distansryttarklubb


Poängsystem: 

Poängsystemet är ett system som är utvärderat, antaget och beslutat på årsmötet 13/2 2022 av föreningens medlemmar. Poängsystemets syfte är att ge tillbaka till de medlemmar som arbetar i klubben med såväl styrelsearbete, tävlingar och andra aktiviteter. 


Mästerskapsdeltagande individuellt:

För ett individuellt deltagande i mästerskap såsom Svenskt mästerskap, Nordiskt mästerskap, Europamästerskap eller Världsmästerskap erhåller ryttare som har en löst licens för Nerikes distansryttarklubb ett bidrag på 1000:-. och syftar till att ge bidrag till den enskilda utövaren för att underlätta ett kostsamt deltagande. Beslutet är taget av styrelsen den 11/4 2021 och gäller tillsvidare.


Lag-SM:

Vid det tillfälle Nerikes distansryttarklubb har ett eller flera lag deltagande vid Lag-SM står klubben för lagavgiften. Lagledare utses och godkänns av klubbens styrelse. Beslutet är taget av styrelsen den 11/4 2021 och gäller tillsvidare.


vid frågor eller för att ansöka ut bidrag kontaktas:

Ordförande Erica Svensson eller kassör Irene Friederich


Poängsystem 2023


  • Du skall ha avlagt din medlemsavgift innan aktiviteten för att kunna tillgodoräkna dig poäng 
  • 2023 års poäng räknas från 1/1 2023 till 31/12 2023.
  • Du ansvarar själv för att rapportera dina poäng på länken på hemsidan 
  • Senast 31/12 -23 skall du ha mailat poängsystemsansvarig och berättat vad du vill använda dina poäng till. Om detta ej skett innan angivet datum kommer dina poäng att anses förbrukade och försvinna. 
  • Du ansvarar själv för att hämta ut dina produkter, information kommer på hemsidan när produkterna har anlänt. 
  • Poängen är personliga och kan ej överlåtas och kan ej sparas till nästkommande period.


Poängsystemsansvarig:  Erica_eckis_svensson@hotmail.com 


Beslut taget av årsmötet 13/2 2022, tillsvidare har styrelsen beslutanderätt kring poängsystemet och önskemål om förändring i poängsystemet hanteras via kontakt med ansvarig för poängsystemet eller genom motion till årsmöte.


Erhållning poängsystem

Erhållning

Poäng

presentkort klubbshop 200:-

10

Medlemsavgift ungdom*

(till och med det kalenderår ryttaren fyller 21 år)

13

Hästlicens

14

Medlemsavgift senior*

(från och med det kalenderår ryttaren fyller 22 år)

16

presentkort klubbshop 500:-

25

Ryttarlicens*

35

*personlig och gäller för eftervarande år

Ersättning utgår för ryttarlicens under förutsättning att du löst för NDRK kommande säsong mot uppvisande av kvitto på betalning.

Ersättning utgår för hästlicens mot uppvisande av kvitto på betalning. 

Vill du lösa in poäng mot medlemsavgift skall du inte ha betalat in den redan, återbetalning sker ej.


Ickemedlemmar som är funktionär på någon av våra tävlingar från lokal nivå bjuds på en överraskning av klubben under slutet av året. (länk till lista)Det arbetas med en ny klubbshop och så snart arbetet är klart kommer detta uppdateras!