Föreläsning med Aniek Oosterhof

Föreläsning med Aniek Oosterhof

10/6 14.00-16.30


Aniek är diplomerad hippolog BSc och djurvetenskapare MSc och har jobbat i Holland, England, Estland och nu i Sverige där hon driver Endurance Pro, med inriktning mot träning och utveckling av distanshästar och deras uthållighet. 


Passa på att få lära dig mer om uthållighetsträning oavsett vilken disciplin du utövar!


• Insikter om distansträning – hur, vad och varför tränar vi?

• Träningsfysiologi och träningsupplägg

• Foder och utfodring för hästars uthållighet

• Hur tränar, fodrar och vilar jag min häst?


Anmälan:

Via länken nedan senast 6/6

https://forms.gle/8XBSz997MqXWZgv3A 


Vi erbjuder möjlighet att medlyssna på teams (observera att medlyssningen innebär att du inte kan interagera och ställa frågor)


Kostnad: 

gratis för medlemmar i Nerikes distansryttarklubb 


Icke medlemmar betalar 100:-/person inkl fika

Kostnad för medlyssning via teams är 100:-/person


betalning sker i samband med anmälan och betalningsinstruktion får du i länken ovan

Bergööska huset, Östra Storgatan 5, Hallsberg (ingång på baksidan!)

10/6 14.00-16.30