Årsmöte

12

FEB

Årsmöte

Efter årsmötet lyssnar vi till idrottskonsulenten Susanne Gustafsson från RF-SISU berätta om deras verksamhet och hur vi som förening kan samverka med dem.

Vi kommer såklart ha paus för fika samt ha prisutdelning för våra årliga hederspriser.


Slutligen planerar vi gemensamt in de aktiviteter till verksamhetsplanen under 2023. Verksamhetsplanen är en utgångspunkt för styrelsen när årets aktiviteter ska planeras för ett genomförande.


Anmälan senast den 5/2, länk borttagen efter sista anmälningsdag 


Dokument:


Motioner skall vara styrelsen tillhanda via mail senast 3 veckor innan årsmötet (22/1)


§ 11 Rösträtt

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.Vid extra allmänt möte som hålles den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 13 §, men ej rösträtt.röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.


Bergööska huset, Östra Storgatan 5, Hallsberg

12/2 14:00