Finnerödjaritten 6/5

Finnerödjaritten 6/5 2023

Välkomna till årets upplaga av Finnerödjaritten! 

Tävlingen kommer erbjuda klasserna Clear Round 40 km och Prova på 20 km. 

Nedan hittar du klickbara länkar med den information du behöver inför tävlingen.


Tävlingsplatsen är som tidigare år Finnerödja Hembygdsgård.

Adress: Finnerödja Hembygdsgård 1, 695 94 Finnerödja


Vägbeskrivning till tävligsplatsen:

Finnerödja ligger utmed E20 som går mellan Göteborg och Stockholm. Hembygdsgården är utmed E 20 och syns från vägen. Stora skyltar med ”HEMBYGDSGÅRD” finns.
Från Göteborg - Kör mot Stockholm när du passerat Hova har du ca 15 km kvar. Strax efter stor info skylt ” Välkommen till Laxå Kommun” i en nedförsbacke är en stor korsning med skylt Tived , Finnerödja sväng höger. Hembygdsgården ligger nu till höger. Kör 100 m sväng höger. Och sedan höger igen för att komma in på parkeringen.
Från Stockholm - Kör mot Göteborg. När du passerat rondellen i Laxå har du ca 15 km kvar.
Sväng vänster vid andra infarten till Finnerödja ( EJ Q Star korset). Där skylt Sannerud, Finnerödja.
Du har nu Hembygdsgården på höger sida. Kör 100 m sväng höger. Och sedan höger igen för att komma in på parkeringen.

Ett stort tack till våra sponsorer som gör tävlingen ännu lite festligare!


klickbara länkar:


Anläggningsskiss


Karta


Banbeskrivning


Vägbeskrivning till hinkplatser


Digital ICE-blankett & medgivande till fotografering

Fylls i senast dagen innan! Om man inte fyllt i formuläret kommer du inte att förekomma på foton från tävlingen tagna av arrangör


Startlistor publiceras på Equipeonline


Ryttarmeddelande (publiceras efter likviddag 28/4)